escort kızlar

İzmir Saatlik Escort Sevişme Sahnesi

İzmir saatlik escort bazılarının pozisyonların sevişmeyi mekanikleştireceği yolunda görüş belirtmiş olmalarını üzüntüyle karşılamaktayım. Buna karşın Doğu’da, yalnız sevişme öğretisinde değil, binlerce yıldan beri, örneğin Hindistan’da pozisyonlar cinsel eğitimin çok önemli bir bölümü olarak ele alınmıştır. Yazıldığı tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte, en geç dördüncü yüzyılda yazılmış olan Vatsyayana’nın Kama Sutra’sında olduğu gibi ortaçağlarda ünlü şair Kalyana Malla’nın yazdığı ki Kama Sutra gibi Sir Richard Burton’un İngilizceye çevirdiği verilmiştir.

Ananga Ranga’da da pozisyonlara önemli bir yer Kalyana Malla, belki de abartılı bulacağınız bir biçimde pozisyonlar konusuna şöyle değiniyor: ve tip “Boşanmaların, kocalarının karılarını aldatmalarının, kadınların başka erkeklerin kollarına atılmalarının başlıca nedeni değişik hazlar, değişik tatlar arayışı, cinsel birleşmeyi tek düzelikten, kanıksamışlıktan kurtarma isteğidir. Hiç kuşkunuz olmasın, bunların nedeni budur.

Bunun böyle olduğunu iyice anladığım için eşlere değişik cinsel pozisyonlar öneriyorum. Bu pozisyonları uygulayarak, erkeklere, sanki otuz iki ayrı kadınla sevişiyormuş gibi nasıl zevk alabileceklerini, kadınlara da erkeğin nasıl değişik zevkler verebileceğini, eşlere nasıl doyumsuz hazları paylaşabileceklerini göstermiş oluyorum.
izmir saatlik escort

“16 Gene bundan beş yüzyıl kadar önce Tunuslu bilgin Şeyh Nefzavi tarafından yazılmış Itırlı Bahçe adlı kitapta da pozisyonlar önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Nefzavi pozisyonlardan söz ederken bedensel özürlüler için de uygulanabilirliği olan pozisyonlar önererek tüm insanlara duyduğu insan sevgisine soylu bir örnek vermiştir.

İzmir saatlik escort yaygın bir uygulama olmamakla birlikte bir din olarak örgütlenmiş kaliteli oruspular bazı cemaatlerde toplu sevişme ayinleri e bu uygulamanın 19. yüzyılda bile sürdürüldüğü ve yapıldığını
yılın belirli yayımlanan bir makalesinden öğreniyoruz. Bu ayinde yakınlık, akrabalık durumuna bakılmadan (tıpkı hayvanlar gibi) erkekler ve kadınlar bir arada cinsel ilişkide bulunurlar” “Kökeni bilinmiyor ama seksi kız bir din olarak örgütleyen Escort‘ların bu ayinleri başlattıkları sanılıyor. Kökeni bilinmiyor ama nasıl yapıldığı biliniyor.

Ayin kadınlarla erkeklerin karşı karşıya birer sıra oluşturdukları ‘Escort bayan ile erkeğin) sarmaşması, oynaşması’ adı verilen bir dansla başlar. Bu dansta rastlantısal olarak bir araya gelen çiftler birer köşeye çekilerek sevişirler ve bu ayinde mümkün olduğu
kadar çok eş değiştirilir.

Escort Kızlar‘la kaplanın sarmaşıp oynaşmasi’ dansı, sandalye oyunu adı verilen ve dansa katılanların sayısından bir eksik sandalyeyle oynanan ve müzik durunca dansçılardan birinin yer bulamamasıyla sonuçlanan oyunun çiftleri eşlendirmeyi amaçlayan bir benzeridir.”İzmir Escort “Bu ayinin arkasındaki mantık şudur: Ersuyu yang’in özüdür.